Barn & föräldrar – tryckta tröjor

Barn och föräldrar - hälsa

Det värsta som kan hända en förälder är att ett barn blir sjukt. Trots det står många inför den hemska sanningen varje år och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera det. Samtidigt behöver man vara både stark och rationell som förälder och även svara på barnets frågor. Det är inte alltid det enklaste, speciellt som man själv har väldigt många frågor som man vill ha svar på och det är inte säkert på att man får svar på alla. Som till exempel “Varför?”. Det kan då vara skönt att veta att det är många andra som genomgår samma sak och det finns många stödgrupper för föräldrar som har sjuka eller njursjuka barn. Då kan man tillsammans stötta varandra och filtrera tankar samt diskutera hur man ska göra för att hantera olika situationer och barnets alla frågor.

Även barnet kan behöva någon särskild att prata med som är en utomstående vuxen. Ibland kan det vara skönt att prata med någon annan än mamma eller pappa som på ett enkelt sätt kan förklara vad det är som händer och hur det påverkar kroppen. Det finns många som är utbildade för att prata med barn om sjukdomar och det visar sig ofta att barnet har många djupa tankar och mycket oro inom sig även om det inte har uttryckt det inför sin förälder. Det är även bra för barnen att träffa andra njursjuka barn. Ibland kan det hjälpa att bara leka tillsammans med någon som förstår så som ett barn bara förstår ett barn.

Som förälder är det viktigt att man fortsätter att se barnet som ett barn och inte enbart ser sjukdomen i barnet. Det är viktigt att man behåller rutiner man hade innan dess att barnen blev sjukt. Det kan vara allt från att åka skridskor till att leka i parken.

Stöd och gemenskap med egendesignade skjortor

Custom-Shirt-PrintingEtt bra sätt att visa stöd för de barn som har nedsatt njurfunktion och även visa att man inte är ensam är att skapa en fantastisk gemensam genom exempelvis tryckta tröjor så som skjortor, blusar eller t-shirts.

Med tryckta tröjor så framför man det budskap man vill samtidigt som plagget dessutom är lämpliga att bära vid alla tillfällen. Skjortor tillhör alltid det största modet och du som förälder kan få dem att se ut precis så som du vill. Man kan välja plagg med specifikt budskap och därmed göra det till en riktigt rolig grej. Samtidigt kan man förmedla om att ingen som har ett njurfel är ensam och att det finns många andra med liknande problematik. Detta är en av de största anledningarna varför man som barn, förälder eller anhörig bör bära klädesplagg med tryck på. För vuxna kan skjortor med dekorativa och passande budskap vara ett bra alternativ. För barn kan istället tryckta t-shirts vara ett mer lämpligt plagg att använda sig utav. Det går dessutom att designa klädesplaggen precis hur man vill och efter egna önskemål.