Latest

Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag är mycket viktiga för att njurforskningen ska fortsätta att gå framåt. Det är av största vikt för att allt fler ska klara sig och det

Typer av dialys

Dialys innebär att man på konstgjord väg och genom behandling befriar blodet från sitt överskott av slaggprodukter, salter samt vätska. Det finns två typer av dialys som man