Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag är mycket viktiga för att njurforskningen ska fortsätta att gå framåt. Det är av största vikt för att allt fler ska klara sig och det ska bli mindre dödsfall inom njursvikt. Det är viktigt att man vet mer och det är även viktigt att man vet vad det är som utlöser sjukdomen. Ju mer man vet, desto färre behöver bli sjuka. I en ideal framtid kommer ingen att bli njursjuk, men det är en lång väg dit och din gåva eller ditt bidrag kan hjälpa till att rädda liv. Man kan skänka pengar till njurforskningen månadsvis. Om du inte vill skänka pengar till forskningen utan direkt till de människor som är drabbade, finns det mängder av organisationer som på olika sätt stöttar de som blir drabbade av njursjukdomar. Det kan vara särskilt stöd till exempel till barn och ungdomar.

donation for kidney transplantationMånga som blir sjuka kan inte arbeta. Detta kan leda till exempelvis svårigheter med att betala sina räkningar eller sin hyra. Man ska inte behöva bli straffad för att man blir sjuk men tyvärr ser samhället ut så på många sätt. Därför finns det många organisationer som hjälper till med det ekonomiska kring att vara sjuk och där är ditt bidrag mycket tacksamt emottaget. Det finns många sätt som man kan hjälpa till på. Man kan även hjälpa till på andra sätt än att skänka pengar. Om du känner att du vill göra någonting för de som är njursjuka bör du höra av dig till din närmaste RNJ organisation så kan de berätta vad just du kan göra för att hjälpa till.

Även du kan göra skillnad, ha i åtanke att även om du inte kan ge mycket så gör även 10 kronor i månaden mycket stor skillnad och precis varje krona är ett steg närmare. Alla kanske inte är beredda donera en egen njure men alla kan bidra ekonomiskt.