Information om organdonation

organ donationFör att en organdonation ska kunna utföras behöver organen doneras från avlidna. En organdonation kan rädda livet på någon annan, kanske på flera personer om man kan donera flera olika organ. Det krävs dock inte alltid att donatorn är avliden utan för vissa transplantationer som njurtransplantationer, benmärg och leverdonationer kan en levande donator komma på fråga. När det kommer till njurtransplantationer är cirka 30 procent av donatorerna någons syster, bror, mamma eller annan familjemedlem. Då donerar man en av sina njurar. Den mänskliga kroppen behöver nämligen endast en njure för att fungera bra. Det är vanligt att en närstående person kommer i fråga när det behövs en donation.

Alla njursjuka kan dock inte ta emot en njure från en familjemedlem eller närstående. För vissa patienter är de bara en njure från en avliden som är möjligheten för att bli frisk igen. Tyvärr råder de dock en mycket allvarlig brist på njurar från avlidna och väntetiden är mycket lång. Hundratals människor är med på de fyra väntlistor som idag finns runt om i landet. Med hjälp av dialys kan njursjuka överleva och ändå leva ett liv med god livskvalitet. De kommer att behöv dialys hela livet om de inte får en donerad njure.

Organdonation är trots dialys en mycket viktig fråga och att få en ny njure är något som ökar livskvaliten för de njursjuka och i vissa fall kan det till och med rädda deras liv. Det ser lite olika ut beroende på hur sjuk man är och för en del är en ny njure enda möjligheten. Andra klarar sig bra med dialys även om det innebär att livet blir mycket begränsat och man inte har möjlighet att göra vad man vill på samma sätt som innan dess att man blev sjuk. Man kan till exempel inte göra långa resor.