Information om transplantation

En transplantation går till så att man tar en njure från en person och opererar in den i den njursjukas kropp. De flesta transplantationer sker med njuren från en avliden men det är även vanligt att en familjemedlem donerar en av sina njurar, om de är kompatibla. Det är säkrare att utföra en transplantation med en njure från en familjemedlem då det är mindre risk att kroppen väljer att hantera njuren som ett främmande föremål. Det är ett av problemen med att ta en njure från en icke besläktad avliden.

transplantFör att förhindra avstötning vid en transplantation ges även patienten immunhämmande medel som ska minska risken för att kroppen väljer att stöta bort den nya njuren som ett främmande objekt. Dessa medel kommer tyvärr med en del biverkningar och ofta måste den njursjuka hållas isolerad fram tills dess att man inte länge tar immunhämmande medel. Görs inte det är risken stor att man lätt blir mycket sjuk. Anledningen är att man har hög infektionsrisk och är känslig för bakterier och virus. Den njursjuka kan dock efter operationen ofta gå tillbaka till ett normalt liv med ett normalt arbete.

Väntetiden för en njurtransplantation är ofta mycket lång. Som minst får man vänta två år innan man får en njurtransplantation utförd. Detta beror på bristen av organ från avlidna. Många upplever att det känns vemodigt under denna period. Man går och hoppas på att få en ny njure och samtidigt behöva hoppas på att en människa ska dö för att man ska få den. Det är en komplex situation och många kan behöva råd och stöttning under denna period för att komma till ro med sina tankar. Om fler människor tog ställning till organdonation oavsett om det är ett positivt eller nekande svar skulle det leda till att fler organ donerades och köerna skulle minska.