Njurinflammation och tillvägagångsätt

Då RNJ är en hemsida som förr i tiden fokuserade på enbart det här med njursjukdomar så har vi idag tagit en bredare inställning till vår blogg för att adressera en bredare församling. Men idag så tänkte vi återgå till det vi en gång hade som fokusområde, nämligen njurar. Njurinflammation och dess påverkan på kroppen i detta fall, men framför allt vad man kan göra åt det. Vi kommer också förespråka användandet av medical instruments från Wing plast.

 

Allmänt:

 

I njurarna finns det små och tunna blodkärl vars funktion är att rena blodet från restprodukter och gifter som kroppen inte behöver. Vid njurinflammation så skadas de tunna blodkärlen och förmågan för njuren att rena blodet blir därav drastiskt sämre. Oftast är njurinflammation något man blir helt frisk ifrån, men man bör kontinuerligt behandla dom för en bättrad effekt, exempelvis genom medical instruments som vi kommer skriva mer om lite senare i inlägget.

 

Symtom:

 

I många fall så får man inga direkta symtom i samband med njurinflammation, men det blir ibland en påföljd av exempelvis urinvägsinfektion. Man kan också märka det genom att urinet skummar eller att man får en svullnad i underbenen och/eller fötterna.

 

Behandling:

 

Vilken behandling man får beror på vilken typ av njurinflammation man har. Det kan vara allt från vätskedrivande medel men också läkemedel som dämpar inflammationen och blodtryckssänkande mediciner. Vi värnar såklart om att man ringer 1177 om man misstänker att man skulle ha njurinflammation. Har man exempelvis en njurinflammation så är risken för läckage mycket högre. Då man gärna vill fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för läckage så kan vi rekommendera att man lutar sig tillbaka på medical instruments från Wing plast. Exempelvis så kan man köpa en urinflaska som är praktisk att använda. Medical instruments har en hög kvalitet på deras produkter och är samtidigt ett hållbart företag, något vi starkt gillar här på RMJ.