Sjukpenning och sjukersättning

Hur sjukpenning fungerar känns ibland som ett spindelnät. Det är inte alltid lätt att förstå beslut och vad man ska förvänta sig, kräva och när man ska överklaga. Det är heller ingenting roligt, sjukpenning önskar sig ingen från början.

Det som helt och hållet avgör hur mycket sjukpenning du får är din sjukpenninggrundande inkomst, eller SGI som det förkortas. Den som bestämmer vad din SGI ligger på är Försäkringskassan och de räknar ut den genom att ta del av den årliga inkomsten du hade innan du behövde sjukpenning, den årliga inkomsten du fortfarande har och den årliga inkomsten du förmodligen skulle ha haft om du inte hade behövt sjukpenning. Det är en relativt komplicerad uträkning och många gånger kan Försäkringskassan räkna på ett helt annat sätt än vad du själv gjort, vilket skapar grund för en tvist. Om du skulle hamna i en sådan tvist med Försäkringskassan gör du bäst i att ta hjälp av ett proffs inom området. En advokat eller jurist med erfarenhet inom just sjukpenning och SGI är att rekommendera.

Sjukpenning

Det som kallas för sjukersättning är till skillnad från sjukpenning för den person som råkar ut för någon olycka eller sjukdom som gör att de med stor sannolikhet aldrig mer kommer att kunna arbeta på heltid. Förr i tiden kallades sjukersättningen för förtidspension och är nu precis som då för en person i åldern 30-64 år. Det finns andra tillvägagångssätt för dig som är yngre än 30 att få ekonomisk hjälp, som varken är sjukpenning eller sjukersättning. Återigen är det Försäkringskassan som tar de beslut som ligger till grund för din sjukersättning, sam räknar ut hur mycket pengar du har rätt till. Här finns också stora risker för tvister, och du bör ta hjälp av en advokat eller jurist om du ska ta upp strid med Försäkringskassan.