Taktila skyltar ökar tillgängligheten

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att göra platser tillgängliga för alla människor. Vi är också ett föregångsland i användningen av taktila skyltar på offentliga platser, vilket inkluderas i att göra platserna tillgängliga. Recognus utbud av just taktila skyltar är fantastisk och kvaliteten på skyltarna för att göra platser tillgängliga för alla är ytterst hög.

Det bor för närvarande omkring 100 000 människor i Sverige med olika sorters synskador. Taktila skyltar gör så att tillgängligheten för dem ökar. Det är inte säkert att du vet vad taktila skyltar är. Det är inte så komplicerat, det är nämligen den typ av skylt som har det som ofta kallas blindskrift. För att orientera sig i omgivningen är de fullständigt vitala för många av de 100 000 människor med synskador i Sverige. Recognus taktila skyltar gör så att livet blir enklare för dem och gör så att de kan vara delaktiga i samhället på ett mycket enklare vis.

Det finns även en annan mycket smart detalj med just de symboler som skrivs på taktila skyltar. De är nämligen universella vilket betyder att alla de människor runt om i världen som har synskador, som är är i behov av blindskrift och som har möjligheten lär sig samma språk. Det är alltså inte bara de 100 000 svenska synskadade som drar nytta av taktila skyltar i offentligheten, utan även turister och andra besökare från världens alla länder.

Recognus taktila skyltar bidrar alltså även till detta. De har många år av erfarenhet på området som bidragit till en hög produktionskapacitet och en hög kvalitet. Regelverken för taktila skyltar i offentligheten har på senare år förändrats vilket gjort att man behöver hålla sig uppdaterad på det sättet som Recognus gör. Utöver taktila skyltar producerar även Recognus andra sorters skyltar, exempelvis informationsskyltar och namnskyltar.