Typer av dialys

dialysisDialys innebär att man på konstgjord väg och genom behandling befriar blodet från sitt överskott av slaggprodukter, salter samt vätska. Det finns två typer av dialys som man använder. Hemodialysbehandling är av dem. Den ges oftast på sjukhus men kan även ges i hemmet om en anhörig är villig att hjälpa till med det praktiska. Många patienter föredrar att försöka sig på att göra det i hemmet då det minskar sjukhusbesöken medan andra känner trygghet i att träffa sin läkare. Det innebär att blodet får cirkulera genom ett speciellt filter. Behandlingen tar vanligtvis fyra timmar och sker tre gånger varje vecka.

Den andra typen av dialys man använder sig av är peritonealdialys som även kallas för bukhinnedialys och i dagligt tal för påsdialys. Man fyller då bukhålan med cirka två liter vätska genom en slang som är inopererad. Genom bukhinnans blodkärl som är mycket fina kommer överskottet av slaggprodukter, salt samt vätska från blodet samlas upp. Man byter vätskan 4-5 gånger per dag och denna behandling sköts i de flesta fall av patienten på egen hand. Det ger dessa patienter betydligt större rörelsefrihet än de patienter som behandlas med hemodialys, även om hemodialys är den vanligaste behandlingen av njursvikt.

Det finns ytterligare en variant med påsdialys som innebär att en maskin automatiskt byter vätskan på natten. På så sätt behöver man inte göra några byten av vätskan under dagtid. Dialyser är mycket viktigt för den som är njursjuk. Med hjälp av dialys får den njursjuka sin kropp renad och kan leva ett i stort sett vanligt liv så långt det är möjligt. Det ger även patienten chansen att överleva tills den dagen den har fått en ny njure tilldelad sig. I vissa fall får patienten välja dialysform på egen hand men i andra fall finns det enbart en metod som fungerar.