Ungdomar – Ung och njursjuk

Young and kidneyDet är aldrig enkelt att drabbas av en njursjukdom, men om man är ung kan det kännas ännu hårdare än om man redan har levt ett långt liv. Det kan gå ut över det vanliga livet och man kan till exempel tvingas sluta plugga. Samtidigt kan ens vänner runt omkring inte riktigt veta hur de ska hjälpa dig att hantera situationen och dra sig undan. Det kan kännas som att man inte har någon som man kan prata med. Då finns det ungdomsverksamheter för de som är just unga och njursjuka. Då kommer du att få mycket bra information som du kan bära med dig på din resa. Du kommer även träffa många andra som är unga och njursjuka. Det är en chans för dig att ta del av andra unga njursjukas erfarenheter och många kan uppleva det som både motiverande och tröstande.

Tillsammans är man stark och det är precis därför du bör träffa människor som går igenom samma saker som du. Man kan då stötta varandra på ett sätt som kan vara omöjligt för någon som inte förstår situationen som du är en del av. Det kan hjälpa dig att till exempel påverka din situation i en positiv riktning och även i den mån det är möjligt ta kontroll över situationen. Du behöver inte känna dig hjälplös. Det är en fantastisk chans att träffa andra ungdomar och känna att du inte är ensam. Det kan även hjälpa dig att öka chansen att tillfriskna i din sjukdom och med den behandling som du genomgår. Om du nyss har fått diagnosen kan det även hjälpa dig att få svar på många av dina frågor. Dessutom får du möjlighet att resa och ha roligt tillsammans med andra ungdomar.

Det finns sannolikt en verksamhet för njursjuka ungdomar i din närhet, kontakta dem snarast.