Vad är njursjukdomar?

Njurarna är livsnödvändiga och deras jobb är att hantera slaggprodukter som bildas vid ämnesomsättning. De balanserar även viktiga vätskor i kroppen och hålla salter i en bra nivå. Sjukdomar i njurarna gör att njurfunktionen blir nedsatt och i vissa fall upphör den helt. Skador på njurarna kan både vara tillfälliga och bestående. De vanligaste orsakerna till att man får kronisk njursvikt är kronisk njursjukdom samt diabetes. Om en person som har kronisk njursvikt inte behandlas leder det till att personen så småningom kommer att drabbas av urinförgiftning och avlider. Ungefär 600 personer drabbas av kronisk njursvikt varje år i Sverige.

diseaseSom tur är har forskningen kommit långt och behandlingsmetoderna är idag mycket bra. Det innebär att många som lever med kronisk njursvikt och får behandling även får ett gott resultat och även kan leva med det. Detta gäller inte alla. Oftast behandlas man med rätt kost och dialys men även transplantation är en typ av behandling. Med hjälp av behandling och mycket täta läkarbesök kan man bromsa sjukdomens framskridande. Det fungerar tyvärr inte i alla fall.

Den som är njursjuk måste på ett eller annat sätt behandlas, annars riskerar personen i fråga att avlida. Många som är njursjuka kan leva fullvärdiga liv och även om de inte har hunnit få en transplantation kan de ha en god levnadsstandard. Det beror till stor del på dialysen. De flesta njursjuka är dock i behov av att få en njure transplanterad. De kan dock leva i många år och man kan klara av att bromsa sjukdomen så pass länge att personen hinner få en njure tilldelad sig. Därefter börjar processen med läkande och att få kroppen att inte stöta bort den nya njuren. Processen kan vara ganska lång men med rätt uppföljning och tät läkarkontakt går det. Njursjuka kan återhämta sig helt med en ny njure.