Latest

Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag är mycket viktiga för att njurforskningen ska fortsätta att gå framåt. Det är av största vikt för att allt fler ska klara sig och det

Typer av dialys

Dialys innebär att man på konstgjord väg och genom behandling befriar blodet från sitt överskott av slaggprodukter, salter samt vätska. Det finns två typer av dialys som man

Vad är njursjukdomar?

Njurarna är livsnödvändiga och deras jobb är att hantera slaggprodukter som bildas vid ämnesomsättning. De balanserar även viktiga vätskor i kroppen och hålla salter i en bra nivå.

Vad är Njurfunk

Njurfunk är en tidning för den som är njursjuk men är även passande för de som är anhöriga till en njursjuk. Njurfunk tar på alla sätt upp viktig

Information om organdonation

För att en organdonation ska kunna utföras behöver organen doneras från avlidna. En organdonation kan rädda livet på någon annan, kanske på flera personer om man kan donera